Polo R WRC Street ma małe płytki (“rozetę”, jak nazywa je VW) na tylnym połączeniu śrubowym z podłużnicą, aby zwiększyć tarcie i zapobiec odgłosom “pękania”. 

Zdjęcia płytki (rozety) z oryginalnego Polo R WRC Street:

źródło: ibiza-forum.de


WHT005350 – rozeta (R WRC)

2 * WHT005350 – rozeta (blaszka zwiększająca tarcie z Polo R WRC)

  • Tylko dla R WRC
  • Odnowić po każdym usunięciu

Pozycja montażowa

Pozycja montażowa płyty pośredniej (tylko R WRC)

Długi bok płyty pośredniej -1- musi być włożony prostopadle do kierunku jazdy. Strzałki zaczepów muszą zatrzasnąć się w uchwycie montażowym -2-.